Wspólnota

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Skoroszewskiej 5 i 5A powstała z mocy prawa 27 września 2013r. Tworzona jest przez właścicieli wszystkich lokali znajdujących się w budynkach przy ul. Skoroszewskiej 5 (M1) oraz Skoroszewskiej 5A (M2)

Budynek Skoroszewska 5 jest to budynek mieszkalny, wielorodzinny, 2 - klatkowy. Mieszkania, usytuowane wokół 2 klatek schodowych, zostały podzielone w pionie na 3 zespoły mieszkań, nazwane klatkami A, B, C. Budynek posiada 9 kondygnacji nadziemnych, oraz 1 kondygnację podziemną.

W części nadziemnej budynku M1 znajduje się 125 samodzielnych lokali mieszkalnych, 7 lokali usługowych, pomieszczenie ochrony oraz komórki lokatorskie. W kondygnacji podziemnej budynku M1 znajdują się 64 stanowiska postojowe dla samochodów (o numerach od 1 do 64).

Budynek został zbudowany w latach 2011 - 2013.

Podstawowe dane techniczne:

 • Powierzchnia zabudowy – 1154,8 m2,
 • Powierzchnia całkowita – 12 911,5 m2,
 • Powierzchnia użytkowa mieszkań – 6 448,8 m2,
 • Powierzchnia użytkowa lokali usługowych – 405,3 m2,
 • Pow. użytkowa pom. przynależnych – 592,7 m2,
 • Powierzchnia użytkowa garażu – 1 762,7 m2,
 • Kubatura brutto – 38588,0 m3.

Budynek Skoroszewska 5A jest to budynek mieszkalny, wielorodzinny, 3 - klatkowy. Mieszkania, usytuowane wokół 3 klatek schodowych, zostały podzielone w pionie na 5 zespołów mieszkań, nazwanych klatkami A, B, C, D, E. Budynek posiada 6 kondygnacji nadziemnych, oraz 1 kondygnację podziemną.

W części nadziemnej budynku M2 znajduje się 155 samodzielnych lokali mieszkalnych, komórki lokatorskie, pomieszczenie gospodarcze przeznaczone na lokal Wspólnoty oraz śmietnik. W kondygnacji podziemnej budynku M2 znajdują się 172 stanowiska postojowe dla samochodów (o numerach od 65 do 236),

Budynek został zbudowany w latach 2011 - 2013.

Podstawowe dane techniczne:

 • Powierzchnia zabudowy – 2 223,0 m2,
 • Powierzchnia całkowita – 17 767,7 m2,
 • Powierzchnia użytkowa mieszkań – 8 472,4 m2,
 • Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych – 541,9 m2,
 • Powierzchnia użytkowa garażu – 4 675,4 m2,
 • Kubatura brutto – 52 486,0 m3.